MĄDROŚĆ METAFORY

Metafora jest międzyludzka, mentalna i multimodalna. Metafora jest znanym i powszechnym sposobem wyrażania jednych idei przez inne, a więc wyrażania pojęć

KORPUSY

Jestem współtwórcą kilku korpusów nagrań dźwiękowych i filmowych dotyczących międzyludzkiej komunikacji multimodalnej (dialogów). Dostęp do korpusów jest możliwy po nawiązaniu współpracy.

ZAJĘCIA

Przeprowadziłem ponad dwa tysiące godzin zajęć dla ponad tysiąca studentów filologii różnych specjalności oraz psychologii i kognitywistyki, a także słuchaczy

APLIKACJE

Jestem współautorem kilku metod badawczych i programów komputerowych, które są ich implementacją. Dostęp do programów jest możliwy po nawiązaniu współpracy. KINEMO: aplikacja do rejestracji i rozpoznawania ruchów rąk przeznaczona do celów badawczych komunikacji niewerbalnej oraz diagnostycznych w psychiatrii. Automatyczna anotacja gestów w systemie NEUROGES pozwala na powiązanie ich z wynikami badań nad zaburzeniami w komunikacji […]

Read More

KORPUSY

Jestem współtwórcą kilku korpusów nagrań dźwiękowych i filmowych dotyczących międzyludzkiej komunikacji multimodalnej (dialogów). Dostęp do korpusów jest możliwy po nawiązaniu współpracy. Zainteresowanych proszę o emaila z opisem celu badań ze wskazaniem korpusu. Korpusy zostały częściowo przetranskrybowane i zanotowane w ramach kilku projektów badawczych (w tym dwóch, którymi kierowałem). Brałem udział w przygotowywaniu systemów anotacji, nadzorowałem przebieg anotacji […]

Read More

PUBLIKACJE

Juszczyk K., 2017, Mądrość metafory: komunikacyjny model metafory kognitywnej. Poznań: Wydawnictwo COACHSPACE. Jelec A., Fabiszak M., Juszczyk K., 2017, V Gesture and Speech Interaction Proceedings. Poznań: Journal of Multimodal Communication. Juszczyk K., Ciecierski K., 2017, Kinemo Software: Towards Automated Gesture Annotation with MS Kinect. W: Research Network on Methodology for the Analysis of Social Interaction: […]

Read More

REFERATY

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce i na świecie, a na kilku z nich byłem członkiem komitetu naukowego i organizującego. Współorganizuję sesje i warsztaty dotyczące anotacji gestów we współpracy z prof. Heddą Lausberg z Kolonii, autorką systemu NEUROGES.   12 stycznia 2017 – seminarium LOBI (Laboratory of Brain Imaging – Laboratorium Obrazowania Mózgu w Instytucie […]

Read More

Szukanie tematów prac

Zależnie od zainteresowań proszę wybierać spośród 5 tematów: metafory, gesty, emocje i akwizycja języka u dzieci lub dorosłych oraz komunikacja. W tych tematach mogę polecić odpowiednią literaturę i pomóc w prowadzeniu badań. W celu sprecyzowania tematu proponuję ćwiczenia: Wybierz METAFORA / GEST / EMOCJE / AKWIZYCJA / KOMUNIKACJA i przeszukuj uważnie GOOGLE SCHOLAR , GOOGLE […]

Read More

Bibliofilia

Kilka programów do znajdowania i zbierania bibliografii naukowej: Menedżery bibliografii ZOTERO (darmo) ENDNOTE (login @amu.edu.pl!) MENDELEY Wyszukiwarki naukowe Google Scholar Microsoft Academia Paperity Semantic Scholar CiteSeerX Naukowe portale społecznościowe ResearchGate Academia Facebook (wybrane strony i grupy) Twitter (wybrane osoby i hashtagi) Katalogi bibliotek: EBSCO (login @amu.edu.pl) Źródła alternatywne: Chomikuj sci-hub libgen

Read More

Słowosieć

http://nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/download/?lang=pl http://www.plwordnet.pwr.wroc.pl/main/?cat=group_members http://www.plwordnet.pwr.wroc.pl/main/content/files/plWordNet-instrukcja-wersja-sieciowa.pdf http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet http://wordnet.princeton.edu/ http://wordnet.princeton.edu/wordnet/about-wordnet/ http://wordnet.princeton.edu/wordnet/related-projects/ http://wordnet.princeton.edu/wordnet/publications/ http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn http://wordnet.princeton.edu/man/wngloss.7WN.html http://thesaurus.com/ http://www.cfilt.iitb.ac.in/wordnet/webhwn/wn.php – wordnet dla języka hindi  http://www.mimuw.edu.pl/~awojna/SID/referaty/gierulski/Wordnet.pdf – o WordNecie po polsku Komentarz: proponuje by opis każdego z zastosowań językoznawstwa komputerowego, na przykład SŁOWSIECI miał takie części jak 4A: – autorzy (grupa badawcza – można wymienić choć pare nazwisk, firma itp)– architektura systemu, czyli sposób działania– apllikacja, czyli […]

Read More

Dialekty i gwary

Dialekty i gwary polskie – kompendium internetowe pod red. Ewy Karaś Omówienie

Read More

Anotacja gestów i mimiki 2019/2020

Celem zajęć jest zapoznananie z systemami opisu gestów (NEUROGES) i mimiki (FACS). METODA  CEL  FIRMA  FACS teoria Ekmana http://www.paulekman.com/paul-ekman/  FACS  ręczna anotacja ekspresji emocji na twarzy  http://www.facscodinggroup.com   FACS automatyczna anotacja ekspresji emocji na twarzy  http://www.emotient.com , http://www.noldus.com , http://imotionsglobal.com , http://www.affdex.com

Read More

Wstęp do językoznawstwa 2019/2020

Celem zajęć jest wprowadzenie do nauk o języku, czyli języzykoznawstwa i nauk pokrewnych o języku oraz przedstawienie zastosowań wiedzy o języku. Poniższa tabela pokazuje przecięcia działów językoznawstwa i ich zastosowań w dostępnych od kilkunastu lat aplikacjach sztucznej inteligencji. Tekst do przerobienia na tabelę. moduł systemu ASR (automatic speech recognition) parser morfolo-gizator “seman-tyzator” translator syntezator mowy […]

Read More

RECENZJA JK

Recenzja wydawnicza książki dr. Konrada Juszczyka pod tytułem „Mądrość metafory, czyli komunikacyjny model metafory kognitywnej”. Moja opinia o przygotowywanej do druku książce Pana dr. Konrada Juszczyka jest w najwyższym stopniu pozytywna. Autor przedstawia w niej badania mające na celu połączenie teorii i metod dotyczących metafory i komunikacji oraz praktyki związanej z wykorzystaniem wyrażeń metaforycznych w […]

Read More

RECENZJA AS

dr hab. Adam Skibiński, prof. US Recenzja wydawnicza książki „Mądrość Metafory” Konrada Juszczyka  ——————- Konrad Juszczyk napisał książkę, która łączy światy myśli języka metafory i działania gramatyki kognitywnej i praktyki coachingu. Książka ta prezentuje odważną próbę empirycznego zbadania koncepcyjnego zaplecza dla jego interesującej lingwistycznej odmiany, tak zwanego clean coachingu, którego centralną ideą jest wydobywanie metafor […]

Read More

MĄDROŚĆ METAFORY: ZACHĘTA DO LEKTURY

Mówisz i myślisz metaforami, choć nie jesteś badaczem języka. Metafory są zarówno w nauce czy prawie, jak i w marketingu czy w codziennych konwersacjach. Kiedy prowadzisz warsztaty kreatywności czy sesje coachingowe, dzięki którym Twoi klienci rozwiązują swoje problemy i konflikty korzystasz z mądrości metafory. Po czym poznajesz metaforę? Dowiedz się jak prowadzić sesje coachingowe lub […]

Read More

BADANIA

Multimodalność komunikacji międzyludzkiej zajmuje mnie od kilkunastu lat, a dzięki pracom badawczym w dziesięciu projektach naukowych prowadzę badania naukowe we współpracy z wieloma naukowcami w Polsce i na świecie. Wspólnie z nimi opublikowałem kilkanaście artykułów i tomów (wykaz w zał. 2) oraz uczestniczyłem w prawie 50 międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych. Jestem członkiem grupy badawczej DIAGEST pod kierownictwem prof. dr. hab. Macieja Karpińskiego i pracownikiem Zakładu Psycholingwistyki, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Nawoja Mikołajczak-Matyja, a założycielką – prof. dr hab. Piotra Łobacz. Kontakt z wymienionymi naukowcami zainspirował mnie do szukania odpowiedzi na pytanie o znaczenia zachowań komunikacyjnych, które obserwujemy u ludzi.

Pierwsze obserwacje poczyniłem jeszcze w trakcie studiów, kiedy rozpocząłem zbierać przykłady gier słownych w polskiej prasie i reklamie. Zainspirowały mnie badania Danuty Butler (która analizowała przykłady z polskiej prasy dwudziestolecia międzywojennego) oraz analizy języka reklamy (Bralczyk 1998; Zimny 2008). Korpus kilkuset gier słownych (paronomazji, kontaminacji i aliteracji z lat 2000-2003) posłużył mi jako materiał w pracy magisterskiej i w dwóch publikacjach o aspektach psycholingwistycznych gier. W grach słownych zaintrygowały mnie interakcje brzmień i znaczeń, które wyjaśniam za pomocą fonologii naturalnej i teorii amalgamatów pojęciowych oraz metafory pojęciowej.

Następnie w kolejnych projektach badawczych zainteresowały mnie różne formy dialogu: zadaniowy, dialog dziecka z komputerem (awatarą Marni), narracje i sesje coachingowe. Dialog zadaniowy charakteryzuje się szybkim tempem i dużym zaangażowaniem poznawczym uczestników, co wpływa na krótkie pauzy pomiędzy ich wypowiedziami i gwałtowne zmiany intonacji. Zadanie takie jak MapTask (wskazywanie drogi na różnych mapach) lub origami (składanie figur z kartek papieru) wymaga od prowadzącego rozmowę wydawania konkretnych poleceń i kontrolowania postępów rozmówcy wykonującego zadanie. Dialog dziecka z komputerem w procesie nauki czytania w języku angielskim realizowałem we współpracy z kilkoma szkołami podstawowymi w Poznaniu i udziałem kilkanaściorga dzieci, których rodzice zgodzili się na udział w badaniach i naukę z komputerem. Model procesu nauczania czytania oparłem na koncepcjach Wygotskiego, Brunera i Tomasello oraz teorii mediów Reeves i Nass. Wyniki badań prezentowałem na konferencji w Bostonie (Joint Attention 2009) i w publikacji (Juszczyk 2006). Doświadczenia zgromadzone podczas prac nad anotacją i analizą nagrań dialogów komunikacji międzyludzkiej oraz dziecka z komputerem przygotowały mnie do prowadzenia badań w dwóch projektach, które zaplanowałem samodzielnie i na które otrzymałem dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Efektem projektów jest monografia poświęcona metaforze oraz aplikacja komputerowa do analizy ruchów rąk KINEMO. Monografia ma na celu przedstawienie modeli i badań metafory w komunikacji międzyludzkiej.

Prowadzę także badania rozwojowe w ramach językoznawstwa komputerowego i komputacyjnego. Rozwijam programy do rozpoznawania emocji w geście i słowie. Automatyzacja anotacji ruchów rąk z wykorzystaniem czujników ruchu to projekt z zakresu badań rozwojowych. Aplikacja identyfikująca i klasyfikująca ruchy rąk KINEMO znajdzie zastosowanie wśród psychologów, psychiatrów, trenerów wystąpień publicznych oraz coachów czy doradców zawodowych. Aplikacja została oparta na systemie kodowania ruchów rąk NEUROGES, który umożliwia powiązanie cech zachowania w komunikacji z cechami osobowości oraz niektórymi zaburzeniami psychicznymi. Aplikacja w wersji demonstracyjnej została już zaprezentowana na III finale konkursu FNP/INTER w Warszawie. Wcześniej została wyróżniona pierwszą nagrodą w konkursie Fundacji na Rzecz Nauki INTER2013 za popularyzację nauki i projekt badań interdyscyplinarnych. Aplikacja umożliwia eksport danych z anotacji automatycznych do kilku formatów i programów: ELAN, THEME, EXCEL. Anotacje po poprawkach w programie ELAN są analizowane w programie THEME do zaawansowanych badań statystycznych. Aplikacja powstała we współpracy z informatykiem mgr Kamilem Ciecierskim. Przykładowym zastosowaniem aplikacji jest analiza zachowania podczas sesji coachingowej lub psychoterapeutycznej. Sesja jest dialogiem prowadzonym przez coacha lub psychoterapeutę z klientem lub pacjentem i może zostać zarejestrowana przez kamery w czujniku ruchu MS Kinect. Analiza jakościowa nagrania pozwala wykryć ruch rąk i określić ich parametry. Analiza ilościowa określa stan emocjonalny obu uczestników, przebieg procesów poznawczych i ich interakcję podczas sesji. Wyniki analiz są porównywane z badaniami nad neuropsychologią komunikacji i diagnozą zaburzeń psychicznych takich jak depresja czy aleksytymia. Inne zastosowania to przyporządkowanie do typów osobowości, weryfikacja tożsamości, rozwijanie umiejętności miękkich (wystąpienia publiczne, negocjacje i mediacje). Interpretacja anotacji automatycznych jest oparta na badaniach neuropsychologicznych i systemie kodowania ruchów rąk NEUROGES. Testy oprogramowania wykazały wysoką skuteczność rozpoznawania poszczególnych typów ruchów rąk (F-score=0,6). Aplikacja jest rozwijana we współpracy z Politechniką Poznańską i prof. Heddą Lausberg z Kolonii oraz szkolonymi przez nią anotatorów. Nagrania testowe były realizowane w Dundee i Poznaniu przy współpracy ze studentami i certyfikowanymi coachami International Coaching Federation. Aplikacja była prezentowana w Paryżu, Nantes i w Poznaniu oraz w Warszawie. Zebraliśmy pozytywne opinie i podjęliśmy współpracę z badaczami z Wielkiej Brytanii i Niemiec, którzy planują wykorzystać aplikację w swoich badaniach.

Publikuję także rozważania z zakresu komunikologii dotyczące modelowania multimodalności w komunikacji międzyludzkiej (Juszczyk 2008; Juszczyk 2011; Konat I Juszczyk 2016; Juszczyk 2017). W szczególności opisuję relacje pomiędzy znaczeniem a sposobami jego wyrażania za pomocą słowa, gestu, mimiki i innych modalności.

W czerwcu 2017 podjąłem współpracę z językoznawcami z Politechniki Wrocławskiej i neuropsychologami z LOBI przy PAN w projekcie badawczo-rozwojowym SENTIMENTI. Celem projektu jest stworzenie aplikacji do rozpoznawania emocji w tekście pisanym. Będzie to pierwsza na świecie aplikacja analizująca słowa w języku polskim, a w przyszłości także innych językach, pod kątem emocji odbieranych przez czytelników tekstu. Prace są oparte na wcześniej prowadzonych badaniach neuropsychologów z Laboratorium Obrazowania Mózgu przy PAN w Warszawie, w których brało udział kilkaset uczestników. Opracowana metoda gromadzenia danych o reakcjach emocjonalnych jest łączona z narzędziami przetwarzania języka naturalnego stworzone w konsorcjum CLARIN. Aplikacja będzie służyła do monitoringu mediów w internecie.