Seminarium 2019/2020

 • Pięć ćwiczeń (każde w sam raz na tydzień lub dwa tygodnie pracy):
  1. Zapoznaj się z procedurą i terminami rejestracji pracy na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki lub Neoflologii.
   Zbierz wszystkie formularze, druki i pokaż wydruki.
  2. Wybierz obszar badań i ustal słowa kluczowe dotyczące problemów, jednostek języka, ich cech w tym obszarze. Polecam posłużyć się ENCYKLOPEDIĄ JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO pod redakcją POLAŃSKIEGO lub THE CAMBRIDGE ENCYCLOPEDIA OF LANGUAGE CRYSTALa albo leksykonie oraz podpowiedziami na stronie biblioteki. Następnie przygotuj 1 stronę notatek jako listy odnośników lub mapy myśli, ręcznie lub cyfrowo.
  3. Na podstawie notatek stwórz plan pracy (tytuły rozdziałów i podrozdziałów), który będziesz aktualizował ilekroć znajdziesz nową informację, źródło, przykład. Ramowy plan pracy z językoznawstwa obejmuje 4 rozdziały:
   1. Wprowadzenie teorii i terminów dotyczących wybranego tematu, problemu. Przedstawienie twierdzeń i hipotez, badań, metod i wyników. W tym rozdziale określasz cel pracy.
   2. Prezentacja metod analizy, badań empirycznych problemu.
   3. Wyniki przeprowadzonej analizy przykładów lub badania z udziałem ludzi. Ten rozdział jest miejscem na Wasz wkład.
   4. Wnioski i ich odniesienie (interpretacja, dyskusja) do teorii lub innych badań opisanych w pierwszym rozdziale.
  4. Znajdź po 5 książek i artykułów po polsku i angielsku (w sumie 20) na wybrany przez siebie temat i spisz je w ZOTERO zgodnie wybranym systemem bibliografii (APA, MLA, IEEE).
  5. Streść 5 źródeł z listy z ćwiczenia 3., które opisują badania lub teorie, które uważasz za intrygujące ze względu na pytanie, metodę i/lub wynik (800-1000 słów, czyli od około 3200-4000 znaków, czyli około 2 stron A4), w sumie 10). Artykuły muszą być związane z tematem Twojej pracy dyplomowej.
  6. Sformatuj tekst z ćwiczenia 4. zgodnie z wybranym szablonem (LATEX lub WORD).
  7. Zaplanuj badania, postaw hipotezy, określ metody i wykonaj.
  8. Opisz metody i wyniki
  9. Wyciągnij wnioski.
  10. Sprawdź pracę.
 • Proponowane terminy przesyłania efektów ćwiczeń:
  1. 01 marca (to naprawdę proste i krótkie ćwiczenie)
  2. 01 kwietnia (najważniejsze by mieć pierwsze notatki)
  3. 15 kwietnia (wyszukiwanie idzie łatwo, spisywanie też)
  4. 22 kwietnia
  5. 01 maja (formatowanie tylko na początku jest trudne)
 • Plan pracy nad pracą:
  1. Ustalasz z promotorem temat.
  2. Omawiasz badania i źródła.
  3. Ustalasz z promotorem tytuł.
  4. Przygotowujesz plan i tekst.
  5. Poprawiasz, przerabiasz, zamykasz.
  6. Drukujesz formularz rejestracji pracy z tytułem pracy i nazwiskiem promotora, a ten to podpisuje i składasz.
  7. Promotor akceptuje pracę i wyznacza recenzenta.
  8. Ustalasz z promotorem termin egzaminu (obrony).
  9. Drukujesz egzemplarze okazowe i pamiątkowe (4).
  10. Spotykamy się na egzaminie. Śpiewasz i świętujesz.

Collocaid, writefull, manuscript, manchester phrase bank, word add in, Grammarly, SwanWriter,

Tutoriale do ZOTERO