PUBLIKACJE

OMEGA PSIR

ORCID

Wierzba, Małgorzata, Monika Riegel, Jan Kocoń, Piotr Miłkowski, Arkadiusz Janz, Katarzyna Klessa, Konrad Marek Juszczyk, et al. 2021. “Emotion Norms for 6000 Polish Word Meanings with a Direct Mapping to the Polish Wordnet.” Behavior Research Methods, 1–16. doi:10.3758/s13428-021 01697-0.

Kocoń, Jan, Arkadiusz Janz, Piotr Miłkowski, Konrad Marek Juszczyk, Katarzyna Klessa, Maciej Piasecki, Monika Riegel, et al. 2019. “Recognition of Emotions, Valence and Arousal in Large-Scale Multi-Domain Text Reviews.” In Proceedings of the 9th Language and Technology Conference. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics , by Zygmunt Vetulani and Patrick Paroubek, edited by Zygmunt Vetulani and Patrick Paroubek, 274–80.

Kocoń, Jan, Arkadiusz Janz, Monika Riegel, Małgorzata Wierzba, Artur Marchewka, Agnieszka Czoska, Damian Grimling, et al. 2019. “Propagation of Emotions, Arousal and Polarity in WordNet Using Heterogeneous Structured Synset Embeddings.” In Proceedings of the 10th Global WordNet Conference: July 23-27, 2019, Wroclaw (Poland) edited by Christiane Fellbaum, Piek Vossen, Ewa Rudnicka, Marek Maziarz, and Maciej Piasecki, 336–41.

Karpiński, Maciej, Agnieszka Czoska, Ewa Jarmołowicz-Nowikow, Konrad Marek Juszczyk, and Katarzyna Klessa. 2018. “Aspects of Gestural Alignment in Task-Oriented Dialogues.” Cognitive Studies / Etudes Cognitives (Former Title: Studia Kognitywne), 2018: 1–17. doi:10.11649/cs.1640.

Juszczyk K., 2017, Mądrość metafory: komunikacyjny model metafory kognitywnej. Poznań: Wydawnictwo COACHSPACE.

Jelec A., Fabiszak M., Juszczyk K., 2017, V Gesture and Speech Interaction Proceedings. Poznań: Journal of Multimodal Communication.

Juszczyk K., Ciecierski K., 2017, Kinemo Software: Towards Automated Gesture Annotation with MS Kinect. W: Research Network on Methodology for the Analysis of Social Interaction: Proceedings of the Ninth Meeting of MASI, eds. M. Brill, G.K. Jonsson, F. Schwab.

Juszczyk K., Kamasa V., 2016, Ku metodzie identyfikacji wyrażeń metaforycznych dla polszczyzny na przykładzie rozmów o karierze zawodowej. W: „Język a komunikacja” 37.
[5 punktów na liście MniSW]

Konat B., Juszczyk K., 2015, Multimodal communication in career coaching sessions: lexical and gestural corpus study. Lodz Studies in Language, vol. 37, pp. 195-212.
[5 punktów na liście MniSW]

Wojciechowska S., Juszczyk K., 2014, Metaphor, metonymy and emotions. Poznan Studies in Contemporary Linguistics, vol. 50, pp. 1-13. ISSN(Online) 0137-2459, ISSN (Print) 0137-2459. DOI: 10.1515/psicl-2014-0001. [15 punktów na liście MniSW]

Juszczyk K., Mikołajczyk B., Taborek J., Zabrocki W., 2015, Język w Poznaniu 5. Poznań: Wydawnictwo Rys. [5 punktów na liście MNiSW]

Juszczyk K., Mikołajczyk B., Taborek J., Zabrocki W., 2014, Język w Poznaniu 4. Poznań: Wydawnictwo Rys. [5 punktów na liście MNiSW]

Juszczyk K., Mikołajczyk B., Taborek J., Zabrocki W., 2012, Język w Poznaniu 3. Poznań: Wydawnictwo Rys. [5 punktów na liście MNiSW]

Juszczyk K., Mikołajczyk B., Taborek J., Zabrocki W., 2011, Język w Poznaniu 2. Poznań: Wydawnictwo Rys. [5 punktów na liście MNiSW]

Juszczyk K., 2011, Multimodalny model mentalny znaczeń w instrukcyjnych aktach dialogowych. W: „Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu”  t. 5, nr 1. ISSN 2082-7083.
[5 punktów na liście MNiSW]

Juszczyk K., Karpiński M., 2009, GESPIN: Gesture and Speech in Interaction. Poznań. ISBN 978-83-926446-7-5. [15 punktów na liście MNiSW]

Karpiński M., Malisz Z., Juszczyk K., Szczyszek M., Jarmołowicz-Nowikow E., 2008, Rejestracja, transkrypcja i tagowanie mowy oraz gestów w narracji dzieci i dorosłych. W: „Investigationes Linguisticae”, vol. 16. Poznań, s. 83-98. [9 punktów na liście MNiSW]

Juszczyk K., 2008, Komunikacja naturalna versus komunikacja wirtualna. W: Język a multimedia. Dialog – konflikt. Wrocław: Wydawnictwo DSWE. [9 punktów na liście MNiSW]

Juszczyk K., 2007, Sceny wspólnej uwagi w nauce czytania wspomaganej komputerowo. W: „Investigationes Linguisticae”, vol. 15. Poznań, s. 56-79. [9 punktów na liście MNiSW]

Juszczyk K., Karpiński M., Kleśta J., Szalkowska E., Włodarczak M., 2007, A Brief Guide to Intonation and Tone In Korean, Polish, Thai and Vietnamese Dialogues. ISBN 978-83-926446-1-3. [15 punktów na liście MNiSW]

Juszczyk K., 2006, Ćwiczenie czytania w języku obcym wspomagane komputerowo programem Colorado Literacy Tutor. W: „Investigationes Linguisticae”, vol. 13, Poznań, s. 62-85. [9 punktów na liście MNiSW]

Juszczyk K., 2006, Kognitywna teoria gry słów. Podobieństwa w analizie homofonii. W: Kardela, red. H. Muszyński, Z. Rajewski M. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 183-194.  [5 punktów na liście MNiSW]

Juszczyk K., 2005, Colorado Literacy Tutor jako pomoc w nauce i doskonaleniu czytania w języku angielskim dla polskich dzieci. W: „Investigationes Linguisticae”, vol. 12, Poznań,  s. 44-61.

Juszczyk K., 2004,  Alfabet i co dalej. W: „Investigationes Linguisticae”, vol. 9, Poznań. [9 punktów na liście MNiSW]

Juszczyk K., 2002, Jak igramy z dźwję(zy)kiem? Gry słowne w reklamie, tytułach prasowych i nie tylko. W: „Zeszyt 2 Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców”, red. E. Kołodziejek. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.