ZAJĘCIA

Przeprowadziłem ponad dwa tysiące godzin zajęć dla ponad tysiąca studentów filologii różnych specjalności oraz psychologii i kognitywistyki, a także słuchaczy studiów doktoranckich. Wśród przedmiotów są zarówno językoznawstwo ogólne, jak i stosowane, akwizycja języka oraz przedsiębiorczość dla językoznawców, analiza i modelowanie gestu i mimiki w komunikacji międzyludzkiej. Prowadzę także autorskie wykłady z językoznawstwa kognitywnego i komunikologii stosowanej oraz seminarium z metod badania metafor multimodalnych.

Jestem tutorem studentów Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz mentorem w projekcie Biura Karier UAM. Prowadziłem kilkunastu studentów w ramach seminarium licencjackiego.