NAGRODY

2013: Pierwsza nagroda w konkursie popularyzatorskim Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej INTER2013 za projekt aplikacji do rozpoznawania ruchów rąk (gestów)

2011: Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za działalność dydaktyczną i organizacyjną

2010: Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za działalność dydaktyczną i organizacyjną

2009: Nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za działalność dydaktyczną i organizacyjną

2007: Nagroda Rektora za ukończenie doktoratu w ciągu 4 lat