WYKSZTAŁCENIE

 • 2007: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Dialog dziecka z komputerem w procesie nauki czytania w języku obcym
 • 2014: Certyfikat coacha ICF/ACC – szkolenie w PROFI BIZNES GROUP

  2012-2015: Certyfikat NEUROGES rater – szkolenia w Kolonii (anotacja gestów).

  2010:   szkolenie trenerskie we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego
  (tytuł zawodowy trenera wg Europejskich Ram Kwalifikacji)

  2008-2009: studia podyplomowe Psychologia w firmie i życiu społecznym
  (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie i Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)

  2004-2005: Grafika użytkowa i skład tekstu na Akademii Technik Komputerowych w Poznaniu

 • 2003: magister filologii w zakresie etnolingwistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Psycholingwistyczne aspekty przetwarzania gier słownych