REFERATY

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach naukowych w Polsce i na świecie, a na kilku z nich byłem członkiem komitetu naukowego i organizującego. Współorganizuję sesje i warsztaty dotyczące anotacji gestów we współpracy z prof. Heddą Lausberg z Kolonii, autorką systemu NEUROGES.

 

12 stycznia 2017 – seminarium LOBI (Laboratory of Brain Imaging – Laboratorium Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nęckiego przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), na zaproszenia dr. A. Marchewki: KOMUNIKACJA MULTIMODALNA

 

22 lutego 2017 – seminarium Zakładu Logiki Stosowanej, na zaproszenie prof. Zabrockiego: Metafora multimodalna: modele teoretyczne i metody badań – problemy pewnego projektu

(online: <http://logic.amu.edu.pl/index.php/Seminarium>, <http://logic.amu.edu.pl/images/0/02/StreszczKJ2017ZLS.pdf>)

 

3 marca 2017 – seminarium Znak – Język – Rzeczywistość, na zaproszenie dr. hab. T. Ciecierskiego: Semiotyka metafory multimodalnej w dialogu: wyrażenia werbalne, gestowe i graficzne. Analiza na podstawie nagrań sesji coachingowych w języku polskim

(online: <http://www.pts.edu.pl/seminarium-2016-2017-1.html>, <http://pts.edu.pl/teksty/kj_2017.pdf>)

 

17 marca 2017 – wykład podczas seminarium NEUROGES w Kolonii (via skype), na zaproszenie prof. H. Lausberg: NEUROGES-based multimodal metaphor identification procedure on coaching dialogues in Polish language  (online: <http://neuroges.neuroges-bast.info/neuroges-training-2017>)

 

24 maja 2017 – wykład wydziałowy na UAM, na zaproszenie dr T. Nowickiej: Międzyludzka komunikacja mutlimodalna: pytania, problemy, propozycje

 

10-14 lipca 2017 – wykład na konferencji International Cognitive Linguistics Conference w Tartu, w Estonii podczas sesji tematycznej Participatory sense-making: Participatory sense-making in Clean Coaching conversations, współorganizacja sesji i spotkań

 

27-30 sierpnia 2017 GESPIN: Gesture and Speech Interaction – współorganizacja piątej edycji międzynarodowej konferencji naukowej badaczy interakcji gestu i mowy,

współorganizacja szkolenia z anotacji gestów w systemach NEUROGES i aplikacji KINEMO: The Neuropsychological Gesture (NEUROGES) Analysis System – Behavioral and Automated Analysis in Research of Gesture and Speech Interaction (wspólnie z prof. H. Lausberg), członkostwo w komitecie naukowego i organizacyjnym konferencji GESPIN; organizacja szkolenia, koordynacja wniosku o dofinansowanie organizacji konferencji GESPIN jako działalności na rzecz upowszechniania nauki

 

Nazwa konferencji:     Warsztat z analizy multimodalnej komunikacji międzyludzkiej

Termin:                       6 stycznia 2016 r., Toruń, UMK

Tytuł referatu:            Wyliczanie zgodności anotacji za pomocą algorytmu EASYdiag w ELANie

 

Nazwa konferencji:     NEUROGES tutorial

Termin:                       15-17 marca 2016 r., Kolonia, Niemcy

Tytuł referatu:            KINEMO software: towards automated

gesture annotation with MS Kinect

(finansowanie:           projekt NCN: UMO-2011/03/D/HS6/05993)

 

Nazwa konferencji:     Poznań Coaching week 2016

Termin:                       18-23 maja 2016 r., Poznań

Tytuł referatu:              Gesty w coachingu

 

Nazwa konferencji:     International Gesture Conference in Paris: Gesture — Creativity — Multimodality

Termin:                       18-22 lipca 2016 r., Paryż, Francja

Tytuł referatu:            KINEMO: towards automated gesture annotation with MS Kinect (współorganizacja i współprowadzenie szkolenia z anotacji w systemie NEUROGES i LASG dla 50 osób) The Neuropsychological Gesture (NEUROGES) Analysis System for Linguists (wspólnie z prof. Heddą Lausberg, J. Bressem i S. Ladewig)

(finansowanie: projekt NCN: UMO-2011/03/D/HS6/05993)

 

Nazwa konferencji:     MASI: Methodology for analysis of social interaction

Termin:                       26-27 sierpnia 2016 r., Wurzburg

Tytuł referatu:            KINEMO software: towards automated gesture annotation with MS Kinect

(finansowanie: grant „Bayerische Forschungsallianz”)

 

Nazwa konferencji:     PWR: Poznań Reasoning Week

Termin:                       5-10 września 2016 r., Poznań

 

Nazwa konferencji:     46th Poznań Linguistic Meeting

Termin:                       15-17 września 2016 r., Poznań

Tytuł referatu:            Thematic session: The Three A’s: data acquisition, annotation and analysis in multimodal communication studies (K.Juszczyk, V. Kamasa, A. Jelec), Synchrony and metaphoricity in Career Clean Coaching Conversations Towards reliable gestural metaphor identification procedure (K. Juszczyk)

(online: <http://wa.amu.edu.pl/plm_old/2016/Language_gesture>, <http://wa.amu.edu.pl/plm_old/2016/PLM2016_Programme>)

(współorganizacja sesji naukowej poświęconej akwizycji, anotacji i analizie gestów i mowy – 8 występujących i 30 słuchaczy)

(finansowanie: projekt NCN: UMO-2011/03/D/HS6/05993)

 

Nazwa konferencji:     Coaching Przyszłości. Przyszłość Coachingu

 konferencja – International Coaching Federation

Termin:                       27-28 marca 2015 r., Warszawa

Tytuł referatu:            Coaching w badaniach komunikacji multimodalnej

(finansowanie:           projekt NCN: UMO-2011/03/D/HS6/05993)

 

Nazwa konferencji:     Clean Language conference

Termin:                       5-8 czerwca 2015 r., Londyn, Wielka Brytania

Tytuł referatu:            Researching gestures in clean coaching sessions

(finansowanie: projekt NCN: UMO-2011/03/D/HS6/05993)

(online: http://www.cleanchange.co.uk/cleanlanguage/2015/05/22/clean-conference-2015-quick-guide/)

 

Nazwa konferencji:     European Conference on Argumentation: Argumentation and Inference

Termin:                       6-9 czerwca 2015 r.,  Lizbona, Portugalia

 

Nazwa konferencji:     13. ICLC: International Cognitive Linguistics Conference

Termin:                       20-25 lipca 2015 r., Newcastle, Wielka Brytania

Tytuł referatu:              Patterns of multimodal meaning making in career „Clean Langauge” coaching sessions

(finansowanie: projekt NCN: UMO-2011/03/D/HS6/05993)

 

Nazwa konferencji:     Gesture and Speech in Interaction IV

Termin:                        2-4 września 2015 r., Nantes, Francja

Tytuł referatu:              KINEMO software: towards automated gesture annotation with MS Kinect (plakat)

(finansowanie: projekt FNP: 126/UD/SKILLS/2013)

 

Nazwa konferencji:     Annotation workshop

Termin:                       19 grudnia 2015 r., Słubice, Viadrina

Tytuł referatu:            Gesture and word relationships

 

Nazwa konferencji:     Using Corpus Methods to Analyse Metaphor in Discourse:
One-day workshop at Lancaster University

Termin:                       10 stycznia 2014 r., Lancaster, Wielka Brytania

(online: http://ucrel.lancs.ac.uk/melc/workshop_jan2014.php)

 

Nazwa konferencji:     IX edycja seminarium w cyklu Badania Naukowe: WYKORZYSTANIE METOD ONLINE W BADANIACH NAUKOWYCH

Termin:                       4 lutego 2014 r., Warszawa

Tytuł referatu:             Wydawanie książki naukowej online. KOSZTY I KORZYŚCI na przykładach

 

Nazwa konferencji:     Język trzeciego tysiąclecia VIII

Termin:                       13-14 marca 2014 r., Kraków

Tytuł referatu:             Ku metodzie identyfikacji metafor dla polszczyzny na przykładzie rozmów o karierze (wspólnie z dr V. Kamasą)

 

Nazwa konferencji:     KONFERENCJA EMPIRICAL METHODS IN LANGUAGE STUDIES

Termin:                        7-08 kwietnia 2014 r., Łódź

Tytuł referatu:            Multimodal communication in career coaching sessions:
lexical and gestural corpus study
(wspólnie z dr B. Konat)

 

Nazwa konferencji:     Seminarium w cyklu Badania Naukowe: PISANIE WNIOSKÓW GRANTOWYCH JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI NA BADANIA

Termin:                       21 maja 2014 r., Warszawa

Tytuł referatu:             Planowanie procesu pisania – kluczowe elementy każdego wniosku

(online: <http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/pwg/prelegenci.php>)

 

Nazwa konferencji:     Prozodia w semantyce – semantyka w prozodii 

Termin:                        29-30 maja 2014 r., Warszawa

Tytuł referatu:            Prozodia i semantyka pytań w sesjach coachingowych

 

Nazwa konferencji:     6th Conference of the International Society for Gesture Studies: Gesture in Interaction

Termin:                        8-11 lipca 2014 r., San Diego, USA

Tytuły referatów:        The dynamics of multimodal metaphors in face-to- face communication. What makes me point with open palm or index finger extended? (wspólnie z dr E. Jarmołowicz-Nowikow)

 

Nazwa konferencji:     8th MASI Meeting RESEARCH GROUP on METHODOLOGY FOR THE ANALYSIS OF SOCIAL INTERACTION

Termin:                        5-06 września 2014 r., Reykjavík, Islandia

Tytuł referatu:            Data conversion app from ELAN to THEME
(z mgr K. Ciecierskim)

 

Nazwa konferencji:     Finał konkursu popularyzatorskiego INTER 2014 SKILLS FNP/NCBiR

Termin:                       18 listopada 2014 r., Warszawa

Tytuł referatu:             Aplikacja do automatycznej anotacji ruchów rąk z wykorzystaniem czujnika ruchu MS Kinect do badań zaburzeń w komunikacji multimodalnej (pierwsza publiczna demonstracja aplikacji na scenie)

 

Nazwa konferencji:     XVI seminarium w cyklu Badania Naukowe: PREZENTACJE NAUKOWE I WIZERUNEK NAUKOWCA

Termin:                       10 grudnia 2014 r., Warszawa

Tytuł referatu:            Wystąpienie jako opowiadanie historii o naszych badaniach

(online: <http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2014/pnwn/index.php>)

 

Nazwa konferencji:     RAAM2013 (Researching and Applying Metaphor seminar)

Termin:                        2-3 maja 2013 r., Poznań

(współorganizacja, recenzje zgłoszeń, redakcja strony internetowej)

 

Nazwa seminarium:   Zakład Logiki Stosowanej

Termin:                       15 maja 2013 r., Poznań

Tytuł referatu:            Polska wersja metody identyfikacji metafory werbalnej na  podst. MIP

 

Nazwa konferencji:     VIII edycja seminarium w cyklu Badania Naukowe:
ZASADY REDAGOWANIA I PREZENTOWANIA PRAC NAUKOWYCH

Termin:                        3 września 2013 r., Warszawa

Tytuł referatu:            Od pomysłu do projektu naukowego na przykładzie wniosków NCN

(online: <http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/zrpp/index.php>)

 

Nazwa konferencji:     Finał naukowego konkursu popularyzatorskiego INTER 2013 SKILLS FNP/NCBiR

Termin:                       18 października 2013 r., Warszawa

Tytuł referatu:            Aplikacja do automatycznej anotacji ruchów rąk z wykorzystaniem czujnika ruchu MS Kinect do badań zaburzeń w komunikacji multimodalnej

(I nagroda: 20 000+80 000 PLN na realizację projektu)

(online: <http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,398248,rozszyfrowac-znaczenie-ludzkich-gestow.html>, wideo: <https://www.youtube.com/watch?v=c6aIt4mxYL8>,

 

Nazwa szkolenia:        Jak skutecznie zdobywać granty NCN?

Termin:                       październik-grudzień 2013 r.

Organizator:               PWN (10 dni szkoleń)

 

Nazwa szkolenia:        Jak skutecznie realizować i rozliczać projekt badawczy?

Termin:                       październik-grudzień 2013 r.

Organizator:               PWN (4 dni szkoleń)

 

Nazwa konferencji:     Język w POZNANIU IV

Termin:                        18 maja 2012 r.,  Poznań

(współorganizacja, recenzje zgłoszeń, redakcja tomu artykułów, projekt okładki tomu)

 

Nazwa konferencji:     Form and meaning in gesture; joint workshop of the Center for Speech and Language Processing (AMU, Poznan) and the Viadrina Gesture Center (EUV, Frankfurt/Oder) at the European-University Viadrina, Frankfurt nad Odrą

Termin:                        4-5 maja 2012 r.

 

Nazwa konferencji:     4 th UK Cognitive Linguistics Conference

Termin:                        10-12 lipca 2012 r., Londyn

Tytuł plakatu:              Optimality principles in multimodal blends

 

Nazwa konferencji:     Verbal and non-verbal interaction: From experiments to implementation (CITEC Summer School 2012)

Termin:                        27-31 sierpnia 2012 r., Bielefeld

Tytuł plakatu:              Multimodal expressions of conceptual metaphors vs coherence and synchrony of communicative behavior in dialogue

 

Nazwa konferencji:     43 th Poznań Linguistic Meeting

Termin:                        8-10 września 2012 r., Poznań

Tytuł referatu:            Catch it, fold it, put it, turn it – multimodal construction grammar of Polish transitive verbs

 

Nazwa konferencji:     Approaches to Gesture Annotation; Viadrina Gesture Centre – Centre for Speech and Language Processing AMU 2nd Meeting

Termin:                       10-11 września 2012 r., Poznań

Tytuł referatu:              Multimodal expressions of conceptual metaphors vs coherence and synchrony of communicative behavior in dialogue

 

Nazwa:                       wykład gościnny dla Studenckiego Psychologicznego Koła Naukowego

Termin:                       3 lutego 2011 r., Poznań

Tytuł referatu:             Coaching: co, jak i po co?

 

Nazwa:                                    wykład otwarty na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu

Termin:                       2 marca 2011 r., Poznań

Tytuł referatu:             Komunikacja międzyludzka: media, modele, metody

 

Nazwa konferencji:     Linguistica Posnaniensia (Wspólnoty komunikacyjne)

Termin:                        11-12 kwietnia 2011 r., Poznań

 

Nazwa konferencji:     IV seminarium INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA NAUKI – ORGANIZACJA PRACY NAUKOWEJ W ŚRODOWISKU CYFROWYM – UWARUNKOWANIA TECHNOLOGICZNE I PRAWNE

Termin:                       25 maja 2011 r., Warszawa

 

Nazwa konferencji:     Język w POZNANIU III

Termin:                        27 maja 2011 r., Poznań

(współorganizacja, recenzje zgłoszeń, redakcja tomu artykułów, projekt okładki tomu)

 

Nazwa konferencji:     Cognitive English Grammar

Termin:                        23-30 sierpnia 2011 r., Olsztyn

 

Nazwa konferencji:     Ego-Centric Emotions and the Language Process

Termin:                        2 września 2011 r., Olsztyn

 

Nazwa konferencji:     GESPIN2011 (Gesture and Speech in Interaction)

Termin:                         5-7 września 2011 r.,  Bielefeld

Tytuł plakatu:                 Multimodal meaning mappings in Instruction Dialogue Acts (IDAs): gestures in task-oriented dialogues

(współorganizacja, recenzje zgłoszeń, redakcja strony internetowej)

(finansowanie – MNiSW: N N104 010337)

 

Nazwa konferencji:     Dydaktyczne Warsztaty Doktoranckie

Termin:                       19-22 września 2011 r., Rogalinek pod Poznaniem

(organizacja i prowadzenie – wspólnie z dr V. Kamasą)

 

Instytucja:                     Faber Consulting (szkolenia)

Termin:                         luty 2010 – marzec 2010 r.

Źródło:                             Unia Europejska

Temat:                          Komercjalizacja badań naukowych kluczem konkurencyjności woj. wielkopolskiego – szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin out i spin off

(150h szkoleń dla ponad 100 naukowców)

 

Nazwa konferencji:     Język w POZNANIU II

Termin:                         14 maja 2010 r.,  Poznań

(współorganizacja, recenzje zgłoszeń, redakcja tomu artykułów, projekt okładki tomu)

 

Nazwa konferencji:     Lo/V1E1 – Współczesne dyskursy o miłości

Termin:                        21 maja 2010 r., Poznań

Tytuł referatu:            warsztaty z multimedialnych prezentacji naukowych dla uczestników konferencji Lo/V1E1 – Współczesne dyskursy o miłości

 

Nazwa wykładu:         naukoznawstwo u dr V. Kamasy

Termin :                       grudzień 2010 r., Poznań

Tytuł referatu:                        Językoznawstwo strukturalistyczne
– przewodnik po paradygmacie

 

Nazwa wykładu:         naukoznawstwo u dr V. Kamasy

Termin :                       6 i 8 grudnia 2010 r., Poznań

Tytuł referatu:            Językoznawstwo kognitywne – przewodnik po paradygmacie

 

Nazwa konferencji:     Poznańskie Forum Kognitywistyczne

Termin:                        10 stycznia 2009 r., Poznań

Tytuł referatu:            Kim jest kognitywista?

(online: <http://www.slideshare.net/Linguist/kim-jest-kognitywista>)

 

Nazwa konferencji:     Pracownia Pytań Granicznych w cyklu Ciało: wyzwanie dla humanizmu

Termin:                       3 marca 2009 r., Poznań

Tytuł referatu:              Ciało w języku

 

Nazwa konferencji:     Pracownia Pytań Granicznych w cyklu Ciało: wyzwanie dla humanizmu

Termin:                       10 marca 2009 r., Poznań

Tytuł referatu:            Ciało nadaje znaczenie

 

Nazwa konferencji:     Język w POZNANIU I

Termin:                        14 maja 2009 r., Poznań

(współorganizacja, recenzje zgłoszeń, redakcja tomu artykułów, projekt okładki tomu)

 

Nazwa konferencji:     The 6th Conference of the European Association of Chinese Linguistics

Termin:                        26-28 sierpnia 2009 r., Poznań

(prowadzenie strony internetowej konferencji)

 

Nazwa konferencji:     GESPIN: gesture and speech in interaction

Termin:                        24-26 września 2009 r., Poznań

(członek komitetu organizacyjnego, prowadzenie strony internetowej według własnego projektu, korespondencja z uczestnikami, redakcja tomu artykułów – tom został wydany na płycie CD i trafił do wszystkich uczestników konferencji)

 

Nazwa konferencji:     Joint Attention: Developments in Developmental and Comparative Psychology, Philosophy of Mind, and Social Neuroscience

Termin:                       1-4 października 2009 r.; Boston, USA

Tytuł plakatu:              Dialogue between a child and the computer in the process
of learning to read.
Analysis in joint attention paradigm

(finansowanie – stypendium wyjazdowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i UAM)

 

Nazwa konferencji:     Pracowni Pytań Granicznych w cyklu: Język a świat

Termin:                        27 października 2009 r., Poznań

Tytuł referatu:            Język a świat i jego doświatczanie

 

Nazwa konferencji:     Językoznawstwo kognitywne

Termin:                        24-26 kwietnia 2008 r., Łódź

Tytuł referatu:            Sceny wspólnej uwagi w nauce czytania wspomaganej komputerowo

 

Nazwa konferencji:     Język@multimedia 3: Dialog/Konflikt

Termin:                        28-29 maja 2008, Wrocław

Tytuł referatu:            Technologia narzędziem poznania? Przegląd aplikacji internetowych symulujących dialog

 

Nazwa konferencji:     The 10 th International Cognitive Linguistics Conference

Termin:                        15-20 lipca 2007 r., Kraków

 

Nazwa konferencji:     38th Poznań Linguistic Meeting

Termin:                       13-16 września 2007 r., Gniezno

Tytuł referatu:            Categorization and Labelling of Dialogue Acts in Pol’n’Asia Project (K. Juszczyk, M. Karpiński, J.Kleśta, E. Szalkowska, M. Włodarczak)

 

Nazwa konferencji:     Etnolingwistyka, czyli użycie języka w kontaktach kulturowych

Termin:                       18-19 listopada 2006 r., Poznań

Tytuł referatu:             Vietnamese tones and intonation in Map Dialogue Task

(współorganizacja jako opiekun koła naukowego)

 

Nazwa konferencji:     37th Poznań Linguistic Meeting

Termin:                       20-23 kwietnia 2006 r., Poznań

 

Nazwa konferencji:      International Conference On Korean Studies

Termin:                         9-10 stycznia 2006 r.,  Poznań

 

Nazwa konferencji:     36th Poznań Linguistic Meeting

Termin:                        22-24 kwietnia 2005 r., Poznań

Tytuł referatu:            Polish Literacy Tutor Presentations

 

Nazwa konferencji:     Orient – cywilizacje, kultury, społeczeństwa, języki

Termin:                       7-09 kwietnia 2005 r., Ciążeń nad Wartą

Tytuł referatu:            Realizacja tonów chińskich przez studentów polskich w porównaniu z Chińczykami (wspólnie z K. Horszowską z IO UAM)

 

Nazwa konferencji:     1st Student Conference on Formal Linguistics

Termin:                       28 września 2004 r., Poznań

Tytuł referatu:            The phonological study of blends and puns

 

Nazwa konferencji:     Current Trends in Cognitive Linguistics

Termin:                       10-11 grudnia 2004 r., Hamburg

 

Nazwa konferencji:     Podobieństwo – II Seminarium Kognitywistyczne

Termin:                       27-28 maja 2004 r., Lublin

Tytuł referatu:            Zastosowanie kategorii podobieństwa w analizie gier słownych. Homofonia jako wymiar skalarny

 

Nazwa konferencji:     35th Poznań Linguistic Meeting

Termin:                       18-20 maja 2004 r., Poznań

 

Nazwa konferencji:     Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Orientalistów

Termin:                       22-24 kwietnia 2004 r., Ciążeń nad Wartą

 

Nazwa konferencji:      Język – Retoryka – Komunikacja

Termin:                       27-29 listopada 2003 r., Obrzycko

Tytuł referatu:            Język: definicje i metafory

 

Nazwa konferencji:      Humanistyka i język

Termin:                       17-18 maja 2002 r., Poznań

Tytuł referatu:            Uwagi o zdaniu prawdziwym

 

Nazwa konferencji:      Język – Komunikacja – Społeczeństwo

Termin:                       19-21 kwietnia 2002 r., Obrzycko

 

Nazwa konferencji:     Funkcje i odmiany języka

Termin:                        30 listopada – 1 grudnia 2001 r., Pobierowo

Tytuł referatu:             KalamBURZENIE współczesnej polszczyzny; pragmatyka gry słownej

 

Nazwa konferencji:     Polszczyzna u progu XXI wieku

Termin:                        11-13 maja 2001 r., Wisła

Tytuł referatu:              Jak igramy z dźwję(zy)kiem? Gry słowne w reklamie, tytułach  prasowych i nie tylko