PROJEKTY

Uczestniczyłem w pracach badawczych w kilkunastu projektach naukowych. Złożyłem także kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie działalności badawczej w takich instytucjach, jak: Narodowe Centrum Nauki, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, UE: Siódmy Program Ramowy i COST. Byłem także członkiem kilku grup tworzących wnioski o dofinansowanie działalności dydaktycznej w konkursach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Wydziału Neofilologii.

Kierowałem dwoma projektami badawczymi we współpracy z badaczami z Niemiec:

 1. Numer projektu NCN:  UMO-2011/03/D/HS6/05993
  Tytuł:                                Multimodalne wyrażenia metafor konceptualnych a spójność i synchronia zachowań komunikacyjnych w dialogu
  Rodzaj:                             SONATA II (powołanie nowego zespołu naukowego) –Narodowe Centrum Nauki
  Rola:                                 kierownik i wykonawca główny
  Okres realizacji:             7 sierpnia 2012 roku – 6 luty 2017 roku
  Suma dofinansowania: 391.600 PLN
 2. Numer projektu:            126/UD/SKILLS/2013
  Tytuł:                                Aplikacja do automatycznej anotacji ruchów rąk z wykorzystaniem czujnika ruchu MS Kinect do badań zaburzeń w komunikacji multimodalnej
  Rodzaj:                             INTER 2013 (SKILLS); I nagroda w naukowym konkursiepopularyzatorskim współfinansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Europejski Fundusz Socjalny
  Rola:                                 kierownik i wykonawca główny, we współpracy z Kamilem Ciecierskim
  Okres realizacji:             1 luty 2014 roku – 30 stycznia 2016 roku
  Suma dofinansowania: 100.000 PLN

Biorę udział w projekcie badawczo-rozwojowym jako specjalista do badań w ramach językoznawstwa obliczeniowego.
Numer projektu              POIR.01.01.01-00-0472/16
Tytuł:                               SENTIMENTI – analizator emocji w słowie pisanym
Rodzaj:                             Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rola:                                  wykonawca (współpraca w przygotowaniu wniosku, wsparcie w tworzeniu innowacji, badania rynku i opracowania naukowe projektu)

 

Brałem udział w przygotowaniach i realizacji następujących grantów i projektów:

Numer projektu NCN:  619/P-DUN/2017
Tytuł:                                V GESPIN: GEsture and SPeech INteraction
Rodzaj:                            Działalność na rzecz Upowszechniania Nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rola:                                współautor części o dofinansowaniu GESPIN V
Okres realizacji:            maj 2017 roku – wrzesień 2017 roku

 

Numer projektu:           WND-POIG.08.02.00-30-177/14
Tytuł:                               Implementacja systemu B2B dla optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy przedsiębiorstwemAGNIESZKA MARLIŃSKA-CZYŻEWSKA „RANGDZIN” W3A.PL FRESH-VIEW a jego partnerami w zakresie usług coachingowych
Rodzaj:                             Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rola:                                 wykonawca (wsparcie w tworzeniu innowacji i marki,  badania rynku)
Okres realizacji:             1 lipca 2014 roku – 30 czerwca 2015 roku
Kierownik projektu:      Agnieszka Marlińska-Czyżewska

 

Numer projektu:           UMO-2013/08/W/HS6/00333
Tytuł:                               NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci
Rodzaj:                            SYMFONIA – Narodowe Centrum Nauki
Rola:                                 współautor wniosku
Okres realizacji:             od 2013 do 2018 roku
Kierownik projektu:      prof. dr hab. Maciej Karpiński (zespół poznański)

Numer projektu:          12H 13 0524 82
Tytuł:                               Język pogranicza – pogranicze języka. Parajęzykowe aspekty komunikacji interkulturowej
Rodzaj:                           Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW
Rola:                                współautor wniosku
Okres realizacji:           od 2014 do 2017 roku
Kierownik projektu:    prof. dr hab. Maciej Karpiński

Rodzaj:                            Fundacja Nauki i Technologii Polskiej na wyposażenie Laboratorium Badań Komunikacji Multimodalnej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rola:                                 przygotowanie specyfikacji aparatury, kontakt z wykonawcami, odbiór zamówień, instalacja aparatury i komputerów oraz oprogramowania
Okres realizacji:             od 2013 do 2014 roku
Kierownik projektu:      prof. dr hab. Maciej Karpiński

Numer projektu:            2013/09/B/HS6/00374
Tytuł:                              Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim: studium przypadku na przykładzie Poznania
Rodzaj:                             OPUS – Narodowe Centrum Nauki
Rola:                                 współpracownik (wypożyczenie aparatury)
Okres realizacji:             od 2013 do 2016 roku
Kierownik projektu:      prof. dr hab. Małgorzata Fabiszak

Numer projektu:         MNiSW: N N104 010337
Tytuł:                              Interakcja werbalna i niewerbalna w dialogach zadaniowych. Modele multimodalnych aktów dialogowych
Rodzaj:                           Komitet Badań Naukowych MNiSW
Rola:                                wykonawca
Okres realizacji:            od 2009 do 2010 roku
Kierownik projektu:     prof. dr hab. Maciej Karpiński

Numer projektu:          COST2012
Tytuł:                              Komplementarność niewerbalnych i werbalnych  składników wypowiedzi: Analiza porównawcza dzieci i dorosłych
Rodzaj:                           COST2012
Rola:                               wykonawca
Okres realizacji:           od 2008 do 2009 roku
Kierownik projektu:    prof. dr hab. Maciej Karpiński

Numer projektu:         1 H01D 006 27
Tytuł:                             Intonacja dialogu zadaniowego w języku polskim, koreańskim, tajskim i wietnamskim. Badania porównawcze
Rodzaj:                           Komitet Badań Naukowych
Rola:                                wykonawca
Okres realizacji:            od 2005 do 2007 roku
Kierownik projektu:    prof. dr hab. Maciej Karpiński

Tytuł:                             Wirtualny Nauczyciel – nauczanie początkowe z komputerem w systemie Colorado LiteracyTutor
Rola:                              ustaliłem procedury przeprowadzenia nagrań i badań mowy dzieci oraz stworzenia bazy wymowy dziecięcej, wykonałem nagrania ponad czterdziestu dzieci w dwóch poznańskich szkołach podstawowych
Okres realizacji:            od 2005 do 2007 roku

od 2002 do 2003 roku wykonywałem prace porządkujące, anotacje oraz nagrania w projekcie badawczym (w ramach fonetyki akustycznej i prac nad syntezą mowy polskiej oraz intonacją w języku niemieckim).