STYPENDIA

2015-2016: staż w School of Psychology na University of Dundee, opiekun: dr Alissa Melinger. Osiemnastomiesięczny pobyt pozwolił mi na nawiązanie kontaktów naukowych z badaczami gestów i języka w Dundee (Alissa Melinger ze School of Social Sciences Psychology i Sebastian Stein oraz Chris Reed ze School of Computing) i Edynburgu (Alex Lascarides). Wygłosiłem 30 godzin wykładów dla kilku grup badaczy i studentów psychologii w języku angielskim. Odbyłem kilka kursów rozwijających umiejętności naukowe (przygotowanie prezentacji i publikacji naukowych, planowanie kariery naukowej). Podczas stażu przeprowadziłem nagrania na potrzeby realizowanego projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz wykonałem analizy wcześniej zebranego materiału badawczego w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Przygotowałem cztery artykuły jako zgłoszenia na konferencje i publikacje w czasopismach naukowych. Wziąłem udział w kilku konferencjach naukowych w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Portugalii.

24 sierpnia – 30 września 2014: Science Infrastructure Management Support – Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG. Staże i szkolenia z zarządzania infrastrukturą badawczą i komercjalizacji w IBM w Warszawie (tydzień) i w Nowym Jorku (dwa tygodnie) oraz w Instytucie Fraunhofera w Dreźnie (tydzień) i w Instytucie Maxa Plancka w Lipsku (tydzień)

16-30 lipca 2014: Fundusz Stypendialno-Szkoleniowy EEA – Norway Grants (INDIVIDUAL TRAINING PROGRAMME FOR STAFF TRAINING MOBILITY) na udział w konsultacjach z prof. Magnusem Magnusonem w Human Behaviour Laboratory w Rejkjaviku, na Islandii. Konsultacje naukowe dotyczące analiz interakcji w THEME.

8-15 maja 2012: ERASMUS – Teaching Staff Mobility na ERASMUS University w Brukseli – seria wykładów o badaniach metafor w komunikacji międzyludzkiej.

1 października – 31 grudnia 2011: stypendium dla młodych doktorów w ramach projektu UE/EFS: Unikatowy Absolwent=Możliwości – przygotowanie badań metafor i synchronii w coachingu. Seria szkoleń dotyczących Clean Coachingu po polsku i po angielsku.

26-29 kwietnia 2011: Fundusz Stypendialno-Szkoleniowy EEA – Norway Grants na Universitetet i Tromsø na konferencję szkoleniową Contemporary cognitive linguistics.

21-28 lipca 2010: ERASMUS – Teaching Staff Mobility na Stuttgart Universität – Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung: dwa wykłady o badaniach komunikacji.

1-4 października 2009: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – stypendium konferencyjne do Bostonu na Joint Attention: Developments in Developmental and Comparative Psychology, Philosophy of Mind, and Social Neuroscience; tytuł plakatu: Child­Computer Communication – Analysis in Joint Attention Paradigm (na podstawie dysertacji doktorskiej).

2002-2003: SOCRATES-ERASMUS na Stuttgart Universität – Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung.