KORPUSY

Jestem współtwórcą kilku korpusów nagrań dźwiękowych i filmowych dotyczących międzyludzkiej komunikacji multimodalnej (dialogów).
Dostęp do korpusów jest możliwy po nawiązaniu współpracy. Zainteresowanych proszę o emaila z opisem celu badań ze wskazaniem korpusu.

Korpusy zostały częściowo przetranskrybowane i zanotowane w ramach kilku projektów badawczych (w tym dwóch, którymi kierowałem).
Brałem udział w przygotowywaniu systemów anotacji, nadzorowałem przebieg anotacji i analiz.

Korpus nagrań dialogów w języku polskim – sesji coachingowych (55 mówców; 75h) – transkrypcja i anotacja ruchów rąk NEUROGES
objęła 50 nagrań, 30h transkrypcji mowy, 20h anotacji metafor werbalnych, 10h anotacji gestów metaforycznych.

Korpus nagrań dialogów i monologów w języku angielskim (12 mówców; 2h)
– transkrypcja i anotacja ruchów rąk NEUROGES objęła 10 nagrań.

Korpus nagrań dialogów zadaniowych w języku polskim (20 mówców; 4h);
– transkrypcja i anotacja gestów oraz intonacji objęła 2h.

Korpus nagrań dialogów z narracją w języku polskim (20 mówców; 3h);
– transkrypcja i anotacja gestów rąk i głowy objęła 2h.

Korpus nagrań dialogów zadaniowych w języku wietnamskim (30 mówców; 5h);
– transkrypcja i anotacja ruchów dialogowych objęła 2h (przekład na języki angielski i polski).