Przedsiębiorczość – notatki

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ jest rozumiana jako specyficzna praca lub postawa, która umożliwia włączenie się w postęp. Zanim przejdę do wyjaśnienia na czym polega włączanie się w postęp potrzebuję podać kilka założeń. Pierwsze założenie dotyczy ograniczonych zasobów: czasu, pieniędzy, energii, surowców, jedzenia i innych produktów oraz wiedzy i tak dalej. Wobec tego ograniczenia stoimy przed wyborem: zaspokajać swoje potrzeby aż skończą się zasoby i nie zważać na to, że mogą się skończyć, że są ograniczone LUB zarządzać zasobami. Po drugie – nie jesteśmy sami na świecie i to, co nas otacza zawdzięczamy pracy poprzednich pokoleń. Zasoby i dostęp do nich jest także przywilejem danym (pozostawionym) nam przez poprzednie pokolenia. Dlatego korzystanie z zasobów wymaga nie tylko zważania na ich ograniczenia, ale także na to, że nie są tylko dla nas. Trzecie założenie jest już mniej oczywiste: korzystać z zasobów czy kreować zasoby? Pracować czy żyć na czyjś rachunek? Czwarte wreszcie: pracować dla siebie czy dla kogoś? Innymi słowy chcemy pracować dla kogoś, czy wolimy by ktoś pracował dla nas? Optymalnie: chcemy pracować z kimś, dla obopólnych korzyści z zasobów. Jeśli zatem liczymy się z ograniczeniami zasobów, potrzebami innych ludzi i chcemy kreować a nie tylko konsumować oraz chcemy pracować dla siebie i dla innych, z innymi, ale nie „pod” innymi, to wówczas „bierzemy los w swoje ręce”, PRZED-SIĘ-BIERZEMY coś, co uznajemy, że jest dla nas ważne! Ryzykujemy realizację takich pomysłów, jakich jeszcze inni nie podjęli. 

Cztery możliwości organizacji treści związanych z przedsiębiorczością:

 1. entropia i emergentyzm
 2. Lista fim, których historie warto znać i śledzić
  1. Google
  2. IBM
  3. Apple
  4. Facebook
  5. Microsoft
  6. Amazon
  7. Yahoo
  8. Kazza/Skype/transferwise
  9. Flickr/slack 
  10. CISCO?
  11. pytania
   1. co oferują dziś?
   2. kto je założył?
   3. kto jest właścicielem?
   4. Pierwszy produkt/pomysł
   5. segment rynku (chain of services)
   6. jak zarabiają (business model)
   7. kto używa?
   8. co mógłby zrobić tam językoznawca?
   9. … 
 3. Lista umiejętności, które warto rozwijać i dziedzin wiedzy (wg szkoleń SPIN, SIMS, UAM z przedsiębiorczości w sali senatu oraz Cambridge, IBM, SIMS)

Kogo naśladować?

Polka w zalando, linkedin, Microsoft, Samsung, IBM, PCSS

http://praca.pcss.pl/en/

Historia: http://mashable.com/2012/02/08/linkedin-rapportive/#JPif_cI3ZGqw

oraz AFECTIVA, WRITELY, jak wielkie firmy rozwijają się dzięki przejęciom mniejszych?

https://www.google.com/about/datacenters/inside/streetview/

 1. Czym jest przedsiębiorczość     
 2. Kim jestem i kim chcę być?       
 3. Jaki jestem? (test Belbina)         
 4. Kim są absolwenci UAM?          
 5. Jak zaplanować budżet?        
 6. Jak zrobić biznesplan? BMG    
 7. Jak wymyśleć coś fajnego? burza mózgów, 6 kapeluszy, 3 krzesła i inne techniki kreatywnego myślenia
 8. Czego możemy nauczyć się z historii wielkich firm technologicznych: IBM, APPLE, GOOGLE, FACEBOOK, AMAZON, MICROSOFT?
 9. Jak zdobyć fundusze na badania naukowe oparte na informatyce i lingwistyce? 
 10. Przykład projektu KINEMO oraz historia firmy AFFECTIVA.
 11. Prawo autorskie, patenty i inne ochrony 
 12. co jest teraz trendy, rozwojowe 
 1. Wprowadzenie: definicja przedsiębiorczości i omówienie tematów. 
 2. Pomyśl: inwencja i innowacja, ćwiczenia z kreatywności
  1. 9 kropek
  2. proces
  3. portiernia: przykład miejsca, przez które przepływają wartościowe informacje, czyli kto kiedy klucze pobiera, kto się spóźnia, a kto jest punktualny, kto lubi zagadać a kto nic mie mówi. Księga, podpisy.
 3. Podpatrz: rodzaje działalności gospodarczej, jednoosobowa, spółka i jej rodzaje, franczyza…
 4. Biznes Model generator (canvas i ksiazka
 5. Biznes Plan i Pitch: przedstaw, prezentuj, próbuj, poprawiaj i powtarzaj.
  1. 6 elementów historii: problem, rozwiązania wadliwe, innowacja, wybawca, zalety, korzyści.
  2. Przegląd prezentacji pomysłów, które dziś są znane wszystkim i warte miliardy dolarów   
 6. Biznes Budżet projektu pięcioletniego, 
 7. Budżet prywatny: ile potrzebuję na miesiąc a ile na rok? Ile kosztują studia w Polsce? Jakie studia się opłacają: http://ela.nauka.gov.pl/
 8. Skąd brać pieniądze? Źródła finansowania: fff (pożyczka od friends, family and fools), kredyt, Grant, inwestycja 
 9. Ochrona własności intelektualnej: autorskie prawa majątkowe a osobiste, patent, sekret (coca cola), open source, creative commons
 10. Zespół i zarządzanie zespołem, kierowanie ludźmi, osobowości a stanowiska, Belbin, Nosal, MBTI, fries, OCEAN, Google, 
 11. Przedsiębiorca w rozwoju, czyli czego jeszcze potrzebujesz by znaleźć pracę lub założyć fimę?
 12. Studium przypadków, przykłady. 
 13. Jak założyć fimę? Krok po kroku.
 14. Rodzaje i różnice w formach zatrudnień i zależności pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą. Umowa zlecenie, dzieło, praca, wysokość zarobków w Polsce to żadna tajemnica, patrz Ela edu gov
 15. Wartości: meaning making or money making? Kawasaki, Jobs, 

Źródła: Apple, Google, Facebook, Amazon, IBM, Cambridge, Max-Planck, Fraunhofer, 

Szkolenie SPIN-OUT FABER, Szkolenie UAM, COACHING, SENTIMENTI, COACHSPACE 

YENGA: Big Short: zwróć uwagę na reakcje uczestników spotkania:

HUDSUCKER PROXY movie presentation: poznaj strukturę historii

HEAT: kto kogo śledzi? 

Formuły finansowe w excelu

Procent składany

Inne kalkulatory

Zagadnienia na egzamin:

 1. Elementy business model generator (schemat i przykłady)
 2. Formy zarabiania i zatrudniania (bez umowy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę)
 3. Role zespołowe wg Belbina
 4. Przedsiębiorczość, innowacyjność, rola uczelni, aniołów biznesu, komercjalizacja badań naukowych
 5. Pozyskiwanie pieniędzy na badania i biznes 
 6. Trendy technologii XXI wieku