Zajęcia zdalne 2020/2021

PRZEDMIOT KIERUNEK I SPECJALNOŚĆSTOPIEŃ I ROK STUDIÓW oraz SEMESTRDZIEŃ TYGODNIA OD DO STRONA TEAMS DATY (SPOTKANIE NA MICROSOFT TEAMS)GRUPAUSOSSYLABUS
JĘZYKOZNAWSTWO KOGNITYWNEKOGNITYWISTYKAI, III, ICZWARTEK 15:00 16:30 KOGNITYWNEKOGNI20142020KOGNspotkanieKOGNI23-KODL-JEK 2020
SEMINARIUM LICENCJACKIE KOGNITYWISTYKAETNOLINGWISTYKA oraz JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJII, III, I-IIPIĄTEK  17:00 18:30 2019SEMI 2019SEMI  D Y Ż U Rspis23-KODL-SEL2 brak
PSYCHOLINGWISTYKA i AKWIZYCJA JĘZYKAETNOLINGWISTYKA oraz JĘZYKOZNAWSTWO I NAUKA O INFORMACJI I WIECZOROWA FILOLOGIA KOREAŃSKA (JEDEN SEMESTR: akwizycja języka)I, I, IŚRODY 15:00  16:30  2020SAJK 2020SAJK spotkanieETNO
KOREA-WIECZ
09-PSYCHO-ELINGW-12
2020
PSYCHOLINGWISTYKAETNOLINGWISTYKA ZAOCZNAI, I, ISOBOTA15:0016:302020SAJKETNOSAJK   2020
            
AKWIZYCJA JĘZYKA węg/gre/ind/wie/litI. II. I PIĄTEK15:00 16:30 2020AKWI 2020AKWI spotkanieILSmałe09-AJ-IM-11 09-AJ-11
AKWIZYCJA JĘZYKA koreańskaI. II. I  PIĄTEK13:15 14:452020AKWI 2020AKWI spotkanieKOREA-DZIENNA09-AJ-11 09-AJ-11
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWALINGWISTYKA KOMPUTEROWA I, I, IPIĄTEK 09:45 11:15 KOMP2019  2020LING spotkanie09-WDJ-LK-1109-WDJ-LK-112020
WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA ETNOLINGWISTYKA ZAOCZNAI, I, ISOBOTA17:3019:00KOMP2019  ETNOLING   2020
DYŻUR  PIĄTEK11:3013:00 D Y Ż U R    
ANOTACJA I MODELOWANIE GESTU I MIMIKI W KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWEI, II, II   2019ANOT 2019ANOT 09-LK-11 09-LK-112020
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ dla JĘZYKOZNAWCÓWJĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWEI, II, III