DYDAKTYKA 2019/2020

Zapraszam do przeglądania materiałów do zajęć, które prowadzę w semestrze letnim i zimowym bieżącego roku akademickiego (2019/2020). Wstęp do językoznawstwa dla I roku lingwistyki komputerowej w semestrze zimowym i letnim (60h konwersatorium, zaliczenie z oceną, kod USOS: 09-WDJ-ILS-11, sala: , termin: ) Językoznawstwo kognitywne dla II roku kognitywistyki w semetrze zimowym (30h wykładu, kod USOS: 23-KODL-JEK, sala 311, termin: wtorki 16:45-18:15, Szamarzewskiego […]

Read More »

RECENZJA JK

Recenzja wydawnicza książki dr. Konrada Juszczyka pod tytułem „Mądrość metafory, czyli komunikacyjny model metafory kognitywnej”. Moja opinia o przygotowywanej do druku książce Pana dr. Konrada Juszczyka jest w najwyższym stopniu pozytywna. Autor przedstawia w niej badania mające na celu połączenie teorii i metod dotyczących metafory i komunikacji oraz praktyki związanej z wykorzystaniem wyrażeń metaforycznych w […]

Read More »

RECENZJA AS

dr hab. Adam Skibiński, prof. US Recenzja wydawnicza książki „Mądrość Metafory” Konrada Juszczyka  ——————- Konrad Juszczyk napisał książkę, która łączy światy myśli języka metafory i działania gramatyki kognitywnej i praktyki coachingu. Książka ta prezentuje odważną próbę empirycznego zbadania koncepcyjnego zaplecza dla jego interesującej lingwistycznej odmiany, tak zwanego clean coachingu, którego centralną ideą jest wydobywanie metafor […]

Read More »

MĄDROŚĆ METAFORY: ZACHĘTA DO LEKTURY

Mówisz i myślisz metaforami, choć nie jesteś badaczem języka. Metafory są zarówno w nauce czy prawie, jak i w marketingu czy w codziennych konwersacjach. Kiedy prowadzisz warsztaty kreatywności czy sesje coachingowe, dzięki którym Twoi klienci rozwiązują swoje problemy i konflikty korzystasz z mądrości metafory. Po czym poznajesz metaforę? Dowiedz się jak prowadzić sesje coachingowe lub […]

Read More »