DYDAKTYKA 2019/2020

Zapraszam do przeglądania materiałów do zajęć, które prowadzę w semestrze letnim i zimowym bieżącego roku akademickiego (2019/2020).

Wstęp do językoznawstwa dla I roku lingwistyki komputerowej w semestrze zimowym i letnim (60h konwersatorium, zaliczenie z oceną, kod USOS: 09-WDJ-ILS-11, sala: , termin: )

Językoznawstwo kognitywne dla II roku kognitywistyki w semetrze zimowym (30h wykładu, kod USOS: 23-KODL-JEK, sala 311, termin: wtorki 16:45-18:15Szamarzewskiego 89 bl. D); lista studentów, sylabus, lektury, prezentacje…

Analiza i modelowanie gestu i mimiki w komunikacji dla II roku lingwistyki komputerowej w semestrze zimowym (30h konwersatorium, kod USOS: , sala: 313a, termin: czwartki 11:30-13:00, al. Niepodległości 4, blok B); lista studentów, sylabus, lektury, prezentacje…

Psycholingwistyka i akwizycja języka dla etnolingwistyki oraz językoznawstwa i nauki o informacji w semetrze zimowym i letnim (60h wykład, kod USOS: , sala: C1 oraz 312b, termin: czwartki 15:15-16:45 oraz 17:00-18:30, al. Niepodległości 4, blok B); lista studentów, sylabus, lektury, prezentacje…

Akwizycja języka dla II roku koreanistyki i innych filologii (filologie: wietnamska, nowogrecka, litewska, węgierska, indonezyjsko-,malajska) w semestrze zimowym (30h konwersatorium, kod USOS: , sala: 212c, termin: piątki 10:00-11:30 i 11:45-13:15, al. Niepodległości 4, blok B); lista studentów, sylabus, lektury, prezentacje…

Informatyka dla II roku koreanistyki w semestrze letnim (30h konwersatorium, kod USOS: , sala 313a, termin: , al. Niepodległości 4, blok B); lista studentów, sylabus, lektury, prezentacje…