Wstęp do językoznawstwa 2019/2020

Celem zajęć jest wprowadzenie do nauk o języku, czyli języzykoznawstwa i nauk pokrewnych o języku oraz przedstawienie zastosowań wiedzy o języku. Poniższa tabela pokazuje przecięcia działów językoznawstwa i ich zastosowań w dostępnych od kilkunastu lat aplikacjach sztucznej inteligencji. Tekst do przerobienia na tabelę.

moduł systemuASR (automatic speech recognition)parsermorfolo-gizator“seman-tyzator”translatorsyntezator mowySYSTEMY EKSPERCKIE
(tagger)
dziedzina badańfonetyka akustyczna składnia i przetwarzanie języka naturalnegomorfologiasemantykasemantyka, składnia i translatorykafonetyka akustyczna SZTUCZNA INTELIGENCJA
i modele statystycznei modele statystyczne
zadanieautomatyczne rozpoznawanie mowy ludzkiejautomatyczna analiza składni wypowiedziautomatyczna analiza budowy wyrazównadawanie znaczeniaautomatyczny przekład na inny językmaszynowe generowanie mowy ludzkiejodpowiadanie na pytania, wyszukiwanie informacji, wskazywanie drogi, podejmowanie decyzji
wyszukiwanie według 
pytań w języku naturalnym 
(wpisz zapytanie do Google)
przykłady dragon software, link parsermorfeuszWordNetgoogle translate,ivona (Expresivo)Boty, awatary, e-asystenci: 
Language Tools and Resources for PolishSIRI, S-voice, Iris,dendrariumSłowoSiećtranslaticaSIRI, S-voice, Iris, http://fidointelligence.pl/
Google nowCLARIN (lista)Google nowpl/wirtualny-asystent
PAPPIwww.inguaris.pl
FIBAROLinguist’s SEhttp://horacy.denisemyth.com
WOLFRAM ALPHA