Słowosieć

http://nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/download/?lang=pl http://www.plwordnet.pwr.wroc.pl/main/?cat=group_members http://www.plwordnet.pwr.wroc.pl/main/content/files/plWordNet-instrukcja-wersja-sieciowa.pdf http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet http://wordnet.princeton.edu/ http://wordnet.princeton.edu/wordnet/about-wordnet/ http://wordnet.princeton.edu/wordnet/related-projects/ http://wordnet.princeton.edu/wordnet/publications/ http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn http://wordnet.princeton.edu/man/wngloss.7WN.html http://thesaurus.com/ http://www.cfilt.iitb.ac.in/wordnet/webhwn/wn.php – wordnet dla języka hindi  http://www.mimuw.edu.pl/~awojna/SID/referaty/gierulski/Wordnet.pdf – o WordNecie po polsku Komentarz: proponuje by opis każdego z zastosowań językoznawstwa komputerowego, na przykład SŁOWSIECI miał takie części jak 4A: – autorzy (grupa badawcza – można wymienić choć pare nazwisk, firma itp)– architektura systemu, czyli sposób działania– apllikacja, czyli […]

Read More »

Wstęp do językoznawstwa 2019/2020

Celem zajęć jest wprowadzenie do nauk o języku, czyli języzykoznawstwa i nauk pokrewnych o języku oraz przedstawienie zastosowań wiedzy o języku. Poniższa tabela pokazuje przecięcia działów językoznawstwa i ich zastosowań w dostępnych od kilkunastu lat aplikacjach sztucznej inteligencji. Tekst do przerobienia na tabelę. moduł systemu ASR (automatic speech recognition) parser morfolo-gizator “seman-tyzator” translator syntezator mowy […]

Read More »