Archiwum iCloud: rozpakowywanie

Apple umożliwia pobranie wszystkich plików z iCloud w postaci archiwów. Pobrałem ponad 300GB w 17 paczkach zip. Niestety po rozpakowaniu mam jeszcze więcej paczek zip. Co z nimi zrobić, bez marnowania klikania?

Uruchamiam TERMINAL i przechodzę do katalogu z paczkami. Rozpakowuję wszystkie unzip *.*, a potem w tym samym katalogu:

for f in {1..17};
do
ditto -xk *.zip /Volumes/MAXI\ RUGGED/APPLEiCLOUD/UNZIPPED;
done

Znajdź wszystkie pliki zip i zmień im nazwę na FNUMER.zip (rename).

find . -iname \*.zip

Przerzuć pliki do jednego katalogu i rozpakuj za pomocą ditto:

ditto -xk *.zip -V /Volumes/MAXI\ RUGGED/APPLEiCLOUD/UNZIPPED 

Następnie otaguję wszystkie pliki nazwami katalogów, w których są.

Spłaszczę katalog poprzez przeniesienie wszystkich plików do jednego katalogu i w ten sposób pozbędę się także plików zduplikowanych.

Znajdę i usunę duplikaty plików by zaoszczędzić miejsce na dysku.