Tematy prac dyplomowych

Oto tematy, do których udostępniam literaturę, a także materiał do badań, zebrany w realizowanych przeze mnie projektów naukowych. Tematyka obejmuje językoznawstwo kognitywne i korpusowe oraz komputerowe, w tym badania konwersacji, metafor, gestów i emocji oraz gier słownych.

Preferuję prace empiryczne, czyli oparte na badaniach z udziałem ludzi lub badania korpusowe, czyli oparte na systematycznej analizie tekstów w języku naturalnym (mówionych lub pisanych w mediach społecznościowych, a nie konstruowanych w literaturze). Polecam badania do replikacji częściowej z modyfikacjami, czyli przystosowanie badań do warunków polskich i na materiale w języku polskim lub w innym języku.

 1. GRY SŁOWNE:
  1. Rozumienie, percepcja i rozróżnianie typów gier słownych (kontaminacje, adideacje, paronomazje i inne dźwiękowe).
  2. Hasła reklamowe oparte na znaczeniach przenośnych (badania percepcyjne, w laboratorium lub zdalnie (gForm, psytoolkit).
 2. METAFORY:
  1. Metaforyka wybranego dyskursu (zawodowy, polityczny, muzyczny, motoryzacyjny, sportowy, naukowy, młodzieżowy)
 3. EMOCJE:
  1. Analiza emocji w tekstach dotyczących wybranej tematyki w porównaniu z inną, dla kontrastu, narzędzia CLARIN wydźwięk, na przykład dyskusje w mediach społecznościowych na wybrany temat (od politycznych typu kobiety w polityce przez kulturowe typu nobel dla Tokarczuk do obyczajowych typu karmienie piersią lub przyprowadzanie dzieci i zwierząt do restauracji)
 4. GESTY:
  1. Lausberg, Sassenberg, Antas, Załazińska, Cienki, Chui, Streeck…
 5. inne:
  1. Analizy pytań w sesjach coachingowych w języku polskim
  2. Analizy przykładów poezji konkretnej (wg autora lub okresu)